Sunday, 22 January 2012

ANNOUNCEMENT!!!

22/1/2012
Selamat bercuti kepada semua para pelajar...
So, our class PA101 on Monday(23jAN) and Tuesday(24 jAN) will be cancel and will be replace on Thursday 26 January 2012; 8.15 pm. Bawa soalan Let's Play Topic 4.  Don't forget arr!!
Have a nice day : )

TUTORIAL EXERCISE 1 (Topic 3+4)
Soalan: sediakan akaun lejar dan trial balance
Buat latihan soalan tutorial yang diberi dan latihan yang berkaitan

Kelas DIB1C/2: Khamis 26/1/2012
Kelas DIB1A/2: Jumaat 27/1/2012

No comments:

Post a Comment