Wednesday, 21 December 2011

BERHATI-hATILah dan BerTawaKKallaH kEPada ALLAHBersikap hati-hati dan berusaha yang disertai dengan tawakkal kepada Allah adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan. Rasulullah SAW sendiri selalu memperlihatkan kewaspadaan dalam perang dengan memakai baju besi padahal kita tahu bahawa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertawakklah kepada Allah.  Salah seorang sahabat bertanya kepadanya: "Apakah saya harus mengikat unta saya, wahai Rasullullah atau harus bertawakklah kepada Allah sahaja?"  Rasullullah menjawab: "Ikatlah ia terlebih dahulu barulah bertawakkal."

Berusaha dan bertawakal kepada Allah adalah prinsip tauhid, meninggalkan usaha dan hanya bertawakal kepada Allah adalah sebuah kekeliruan dalam memahami syariat. Sedangkan berusaha sahaja tanpa tawakkal kepada Allah adalah kekeliruan dalam memahami tauhid.

Seorang yang bertindak perlahan 
kadangkala dapat mencapai tujuannya
Orang yang tergesa-gesa 
kadangkala mengalami kegelinciran

No comments:

Post a Comment